De negende en tiende etage van de boeddhistische tempel Borobudur in Magelang, Midden-Java, zijn sinds donderdag (13/2/2020) gesloten voor publiek. Het is nog niet duidelijk wanneer de genoemde etages weer toegankelijk zijn voor bezoekers.

De maatregel maakt deel uit van een zogeheten monitoringsprogramma waarbij onder meer onderhoudswerkzaamheden worden verricht aan de tempel en onderzocht wordt wat de gevolgen zijn van het toerisme op de hoofdstoepa, de kleinere stoepa’s en de stabiliteit van de structuur van de stoepa’s.

Onverantwoord gedrag


De tijdelijke sluiting van de negende en tiende etage van de Borobudur maakt ook deel uit van een campagne voor het behoud van de tempel. Het Agentschap voor het Behoud van de Borobudur (BKB) maakt melding van onverantwoord gedrag van sommige bezoekers met name op de achtste, negende en tiende etage van de tempel.

Onder onverantwoord gedrag wordt onder meer verstaan het zitten op of het beklimmen van de stoepa’s, vandalisme, afval rondslingeren, kauwgom plakken op stenen oppervlakken, en roken. Dit heeft nadelige gevolgen voor het tempelcomplex.

Zand onder schoenen


Naast het onverantwoord gedrag van bezoekers, maakt het BKB zich ook zorgen om het zand onder het schoeisel van bezoekers. Zand kan schade aanrichten aan de stenen trappen. Een beschadigde erfgoedsite kan niet meer hersteld worden, aldus een woordvoerder van het BKB.

Bezoekers zijn nog wel steeds welkom tot en met de achtste etage van de tempel.