Ook andere regio’s in Indonesië stappen in de voetsporen van Jakarta en leggen grootschalige sociale beperkingen op om reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken tijdens de coronacrisis. 

Grootschalige sociale beperkingen zijn van kracht in de satellietsteden rond de Indonesische hoofdstad: Bogor, Depok, Tangerang en Bekasi. Maar ook Pekanbaru (Riau) legt grootschalige sociale beperkingen op.

Pekanbaru (Riau)


Tot dusver is Pekanbaru de enige stad buiten het eiland Java waar grootschalige sociale beperkingen van kracht zijn. Pekanbaru wordt beschouwd als het epicentrum van het coronavirus op het eiland Sumatra.

Jakarta is de eerste regio in de Indonesische archipel waar grootschalige sociale beperkingen werden ingevoerd om de verspreiding van COVID-19 te vertragen.

In Jakarta gelden onder meer de volgende sociale beperkingen:

  • Thuis leren, thuis werken en thuis het geloof belijden.
  • Recreatieplekken, parken en vergadercentra worden gesloten.
  • Beperking van sociaal-culturele activiteiten zoals huwelijksrecepties.
  • Inwoners van Jakarta moeten buitenshuis verplicht een mondkapje op.
  • Samenkomsten van meer dan vijf personen zijn verboden.
  • Beperking op het aantal reizigers in het openbaar vervoer.

Toestemming nodig


De sociale beperkingen in andere regio’s zullen niet zoveel verschillen van de maatregelen die gelden in de Indonesische hoofdstad.

Om grootschalige sociale beperkingen te mogen uitvoeren, is eerst toestemming nodig van het Indonesische ministerie van Gezondheid.