Indonesië laat per 2 april 2020 tijdelijk geen buitenlandse bezoekers meer toe om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Er zijn een paar uitzonderingen. 

Buitenlanders met een verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd, houders van een diplomatiek-/dienstpaspoort of diplomatiek-/dienstvisum, en buitenlanders met een werkvergunning zijn uitgezonderd van de maatregel. Hetzelfde geldt voor ondersteunend personeel voor humanitaire hulp (medische hulp en voedselhulp), bemanningsleden van vervoersmiddelen via zee, lucht en land, en buitenlanders die werkzaam zijn op nationaal strategische projecten.

Wel dienen zij het gezondheidsprotocol in acht te nemen.

Gezondheidsverklaring etc.


Dit houdt in dat buitenlanders die uitgezonderd zijn van de maatregel, bij binnenkomst in Indonesië in het bezit moeten zijn van een gezondheidsverklaring in het Engels die is afgegeven door een bevoegde gezondheidsinstantie in het land van herkomst.

Ook moeten zij 14 dagen voorafgaand aan binnenkomst in Indonesië in een land of gebied zijn geweest die vrij is van COVID-19. Voorts dienen zij bereid te zijn om na aankomst in Indonesië 14 dagen in quarantaine te gaan.

Automatisch verlengd 


Buitenlanders die zich al in Indonesië bevinden en waarvan het visum (visit visa en visa on arrival) reeds verlopen is en/of niet meer verlengd kan worden, hoeven geen aanvraag te doen bij een van de kantoren van de immigratiedienst. Zij krijgen automatisch een zogeheten 'izin tinggal keadaan terpaksa'. Dit is een soort noodvisum Hier zijn geen kosten aan verbonden. Buitenlanders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen bij het kantoor van de immigratiedienst.

Hetzelfde geldt voor buitenlanders met een visum voor bepaalde of onbepaalde tijd, waarvan het visum reeds verlopen is en/of niet meer verlengd kan worden.

De nieuwe maatregel treedt op donderdag 2 april 2020 om 00.00 uur Indonesische tijd (GMT +7) in werking en eindigt nadat de regering heeft verklaard dat de Covid-19-pandemie onder controle is en de situatie veilig is.

Laatste update: woensdag 6 mei 2020, 06.04 uur.