Sinds vrijdag 10 april 2020 gelden er in Jakarta grootschalige sociale beperkingen om reisbewegingen in de stad zoveel mogelijk te beperken. De hoofdstad van Indonesië is het epicentrum van de coronacrisis in de archipel. Desondanks waren er aan het begin van de nieuwe werkweek grote aantallen mensen te zien die van buiten Jakarta richting de Indonesische hoofdstad reisden. 

Op maandag (13/4/2020) was er een grote reisbeweging te zien van buiten Jakarta richting de hoofdstad van Indonesië. Volgens het stadsbestuur heeft dit te maken met het feit dat gebieden buiten Jakarta nog geen grootschalige sociale beperkingen hebben ingesteld. Ook zijn er volgens het stadsbestuur nog te veel bedrijven die er voor kiezen hun werknemers niet thuis te laten werken.

Om de situatie het hoofd te bieden heeft het bestuur van Jakarta samen met de politie en het leger tientallen controleposten opgezet op onder meer trein- en busstations en bij toegangswegen (tol) richting Jakarta. Vanuit deze posten wordt gekeken of mensen de sociale beperkingen wel naleven. Waar nodig, wordt opgetreden.

Achterop de motor?


Over het vervoeren van personen op de motor bestond in eerste instantie nog veel onduidelijkheid. Volgens de sociale beperkingen van Jakarta mag er niemand meer achterop de motor. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van het Ministerie van Gezondheid. Het Ministerie van Transport staat het vervoer van personen op de motor wel toe.

Sinds de invoering van de sociale beperkingen namen motorrijders en online motorfietstaxi's nog steeds mensen achterop de motor.

Wat is er tot nu toe bekend?


Wat er tot nu toe bij Indonesiënu bekend is, is dat online motorfietstaxi's in Jakarta geen personen mogen vervoeren. Het vervoer van goederen door deze online motorfietstaxi's is wel toegestaan. Het vervoeren van personen achterop de motor (geen online motorfietstaxi's) mag, mits bestuurder en passagier op hetzelfde adres wonen, een mondkapje en handschoenen dragen, én een normale lichaamstemperatuur hebben.

Jakarta roept inwoners van de stad nogmaals op om zoveel mogelijk thuis te blijven, buitenshuis een fysieke afstand tot elkaar te bewaren, en buitenshuis verplicht een mondkapje te dragen.

De sociale beperkingen in Jakarta duren vooralsnog twee weken.