In Indonesië begint het nieuwe schooljaar op 13 juli 2020. Vanaf die datum mogen scholen die in de groene zones liggen hun deuren weer openen. In verband met het coronavirus werd sinds maart dit jaar afstandsonderwijs ingevoerd. 

Voordat leerlingen weer fysiek onderwijs mogen krijgen, moeten scholen wel eerst aan een aantal eisen voldoen. Zo heeft het ministerie van Onderwijs en Cultuur een checklist opgesteld met voorwaarden waaraan scholen moeten voldoen voordat zij weer leerlingen mogen toelaten.

Zo moet een school de aanwezigheid garanderen van schone toiletten, handwasfaciliteiten met stromend water en zeep of desinfecterende gel, en ontsmettingsmiddelen.

Ouders hebben het laatste woord


Ook moeten lokale overheden eerst akkoord gaan met de opening van een school. Maar uiteindelijk hebben de ouders het laatste woord, want zij beslissen of hun kinderen naar school gaan of thuis blijven.

Bovendien moet iedereen die zich in het schoolgebouw bevindt een mondkapje dragen en onderwijskrachten en leerlingen die ziek zijn, moeten thuisblijven.

Voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dat een klaslokaal gevuld mag zijn met maximaal 18 personen. Voor het voor- en vroegschoolse onderwijs geldt een maximum aantal van vijf leerlingen per klaslokaal.

Drie fasen


De scholen gaan op 13 juli overigens gefaseerd open. In de eerste fase (juli en augustus) mogen middelbare scholen weer fysiek onderwijs geven. In de tweede fase (twee maanden na de eerste fase) zijn de basisscholen aan de beurt. Het voor- en vroegschoolse onderwijs en het kleuteronderwijs volgen twee maanden na de tweede fase.

Verliest een gebied zijn groene-zone-status, dan wordt in het betreffende gebied opnieuw afstandsonderwijs ingevoerd. In een groene zone is het coronavirus nagenoeg onder controle.