Er waren eens drie families, zonder wie Nederland niet zou zijn geweest wat het nu is.


Op vrijdag 27 november 2020 van 15:00 tot 20:00 uur vindt in Gallery WM in Amsterdam de opening plaats van de fototentoonstelling Family Portraits - the Asian Selection, een reeks theatrale familieportretten door beeldend kunstenaar Michiel Voet en schrijver en artistiek leider van danstheater Don’t Hit Mama Bart Deuss. De tentoonstelling is van woensdag tot en met zaterdag dagelijks te zien tot en met 26 december.


Family Portraits - the Asian Selection is een statement in beeld en woord over de invloeden van postkoloniaal Nederland op wie we zijn. Via indringende fotografie en verhalen van drie migrantenfamilies – in dit geval van de dansers en makers van danstheater Don’t Hit Mama: Nita Liem, Sonja Bloem en Rajiv Bhagwanbali. Rode draad: frictie, verbondenheid en koloniale sporen. 


Voet en Deuss exposeren In Family Portraits – the Asian Selection materiaal van drie families van wie het verhaal naar Azië wijst. Als onderdeel van de tentoonstelling geven de drie geportretteerde dansers korte performances in de gallery en gaat Bart Deuss live gesprekken aan met makers die zich met deze onderwerpen bezighouden.


Familie Liem: Family Portraits © Michiel Voet

Nita Liem: [Chinees-Indonesisch] - op 5e met familie vanuit Java naar Nederland gekomen. De cultuurovergang, de omgang vanuit haar familie, met het gegeven van de dubbele migratie, dat alles drukt een grote stempel op Nita’s dansleven en roept vragen op.


Familie Bloem. Family Portraits © Michiel Voet

Sonja Bloem [Indo] ‘zichtbaar maken van onze verhalen’. De oude wijze vrouw die Javaanse hofdans als levensstijl beoefent. Lumak sono – de kunst van elegant (en met volharding) voortschrijden.

Familie Bhagwanbali. Family Portraits © Michiel Voet

Rajiv Bhagwanbali [Hindoestaan] – belicht de bagage van India, de mythologie, de religieuze thema’s en de gecompliceerde rol van Hindoestanen in zowel Suriname als NL – verwantschap aan Chindo’s en Indo’s.

Ontstaansgeschiedenis


Michiel Voet en Bart Deuss kennen elkaar al sinds de samenwerking bij danstheater Don’t Hit Mama, vanaf 2010. Daar ontstond het idee voor Family Portraits, een theatrale familiefotografie, van dansers van Don’t Hit Mama, omringd door hun familie. Vergezeld door verhalen die de portretten context geven.

Vanaf 2015 ontwikkelden Michiel Voet en Bart Deuss dit project. In dialoog met de te fotograferen dansers ontstonden associatieve beelden, geïnspireerd door de verhalen die deze migrantenkinderen vertelden bij hun familiealbums. Beelden uit die fotoalbums werden onderdeel van de fotografie. Ze maken ook deel uit van deze expositie, omdat het zulke krachtige getuigenissen zijn van een tijdperk, van de geschiedenis van deze families.

“Immigranten zijn niet het probleem van deze tijd, die zijn er altijd al geweest. Deze verhalen, deze combinatie van theatrale beelden en vertellingen, zal, zo is mijn overtuiging, houvast bieden, om wat er nu om ons heen gebeurt, in een breder perspectief te plaatsen.” / Michiel Voet
 
“Als omgekeerde migrant raakt mij de geschiedenis van onze dansers omdat ik er mijn pogingen in herken om me te verhouden tot een land waar ik niet mijn kindertijd doorbracht, maar dat wel degelijk mijn land is.” / Bart Deuss – verbleef tot zijn zevende in Indonesië en Suriname

Het losmaken van verhalen, onszelf herkennen in geschiedenissen die deel uitmaken van Nederland, daar gaat het de makers om. Ze herkennen, door zich in deze verhalen te verdiepen, het gemis aan kennis over dat wat ons in deze samenleving maakt tot wie we zijn.

Family Portraits - the Asian Selection

Gallery WM 
Elandsgracht 35, 1016 TN Amsterdam
Opening vrijdag 27 november 2020 – 15:00-20:00 uur
Open t/m 26 december 2020, woensdag t/m zaterdag 13-18 uur

Kijk voor de agenda voor de performances en gesprekken op de website van WM Gallery en Don’t Hit Mama. WM Gallery werkt conform de regels van het RIVM. 

Credits fotografie: Family Portraits © Michiel Voet