De Indonesische minister van Onderwijs en Cultuur, Nadiem Makarim, heeft vrijdag (20/11/2020) bekendgemaakt dat scholen in heel Indonesië vanaf januari 2021 weer open mogen gaan, mits zij zich houden aan de richtlijnen van de overheid om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. 

Tot nu is het zo dat alleen scholen die in de groene en gele zones liggen - regio’s met een laag besmettingsrisico - hun deuren weer mogen openen. Vanaf januari 2021 mogen ook scholen in oranje en rode zones - regio’s met een hoog besmettingsrisico - weer fysiek onderwijs geven.

Regionale overheden krijgen vanaf 2021 de bevoegdheid om zelf te bepalen of een school in hun regio open mag gaan. Volgens de centrale overheid zijn regionale overheden zelf beter in staat om de situatie in hun eigen regio in te schatten.

Niet verplicht


Maar, benadrukt minister Makarim, onderwijs is toegestaan, niet verplicht.

Scholen, lokale overheden en ouders beslissen samen of de school opengaat of niet. Ouders die bezorgd zijn om het welzijn van hun kinderen in deze coronacrisis mogen hun kind thuishouden.

Richtlijnen


Scholen die weer opengaan, dienen zich wel te houden aan de door de overheid vastgestelde richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Zo wordt de bezetting gehalveerd. Lokale overheden, lokale agentschappen en taakgroepen zullen er op toezien dat de gezondheidsprotocollen worden nageleefd, aldus de minister tijdens een virtuele persconferentie.

Om fysiek onderwijs te mogen volgen, dienen kinderen in goede gezondheid te verkeren. Leerlingen en leerkrachten die meerdere aandoeningen hebben, moeten verplicht thuisblijven. En ook op school geldt dat het dragen van mondkapjes, het regelmatig wassen van de handen, het houden van afstand tot elkaar verplicht is.

Alleen lessen volgen 


Om drukte te voorkomen, blijven schoolkantines dicht en zijn extracurriculaire activiteiten en sportactiviteiten verboden. Leerlingen komen alleen naar school om de lessen bij te wonen. 

Een van de redenen waarom minister Maratim de scholen weer wil openen is omdat er angst bestaat dat afstandsonderwijs of online onderwijs op lange termijn nadelige consequenties kan hebben voor leerlingen.