OHCHR, het Bureau van de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de VN, zegt verontrust te zijn over de escalatie van geweld en de hernieuwde spanningen die de afgelopen weken en maanden hebben plaatsgevonden in de Indonesische provincies Papua en West-Papua. OHCHR dringt aan op een zinvolle en inclusieve dialoog om lang bestaande economische, sociale en politieke grieven aan te pakken. 

OHCHR zegt dat er sinds 2018 sprake is van een toename van conflicten en is bezorgd om herhaaldelijke meldingen van buitengerechtelijke executies en buitensporig geweld die gelinkt worden aan de versterking van Indonesische veiligheidstroepen in de regio, waar een decennialange onafhankelijkheidsstrijd aan de gang is.

Vrijheid van meningsuiting


OHCHR zegt verontrust te zijn over de escalatie van geweld en de toegenomen hoeveelheid arrestaties.

OHCHR-woordvoerder Ravina Shamdasani wijst op de intimidatie, pesterijen en criminalisering van mensenrechtenactivisten die simpelweg hun basisrechten uitoefenen, i.e. het recht op vrijheid van meningsuiting.

Onafhankelijk onderzoek


Zo werden vorige maand in Merauke 84 mensen gearresteerd, onder hen een belangrijke mensenrechtenactivist en zeven collega’s. De arrestaties werden verricht voorafgaand aan een openbare raadpleging over de toekomst van de speciale autonomiewet voor de provincies Papua en West-Papua die in 2021 afloopt. 

In september en oktober dit jaar werden ten minste acht mensen gedood, onder wie een predikant en kerkwerkers. De moorden worden toegerekend aan Indonesische veiligheidstroepen.

Shamdasani roept Indonesië op om grondig, onafhankelijk en onpartijdig onderzoek te doen naar alle gewelddaden, om alle daders ter verantwoording te roepen.