De razendpopulaire Indonesische betaal-, bezorg- en vervoersdienst Gojek komt met een zeer ambitieus plan. Tegen het einde van dit decennium wil het bedrijf volledig elektrisch rijden. 


Gojek wil tegen 2030 drie doelen bereiken, namelijk nul uitstoot van broeikassen, nul afval en nul sociaaleconomische barrières, oftewel ‘het Drie Nullen-plan’. Om dit plan te realiseren wil het bedrijf overstappen op elektrische voertuigen. 


Alle voertuigen die geregistreerd staan bij Gojek – auto’s én motoren – moeten tegen het einde van dit decennium vervangen worden door voertuigen met elektrische aandrijving. 


Betere luchtkwaliteit


Luchtvervuiling vormt al jarenlang een groot probleem in Indonesië, met name in de grote steden zoals in de hoofdstad Jakarta. Met het Drie Nullen-plan wil het Indonesische bedrijf een steentje bedragen aan een betere luchtkwaliteit. 


Om de drie doelen te bereiken, voert Gojek haalbaarheidsstudies en proefprojecten uit in samenwerking met een aantal grote bedrijven. Er wordt onder meer gekeken naar het totale kostenplaatje en de ontwikkeling van oplaadpunten in het land. 


Alle hulp is welkom


In een interview met CNBC Indonesia zegt co-CEO en medeoprichter Kevin Aluwi dat Gojek zelf een zeer groot bedrag zal inbrengen om het ambitieuze plan te verwezenlijken. Toch beseft Aluwi dat Gojek deze taak onmogelijk alleen zal kunnen volbrengen. 


Alle hulp is dus welkom. Aluwi moedigt andere Indonesische bedrijven dan ook aan samen te werken. 


Het in 2010 in Indonesië opgerichte bedrijf is ook actief in Vietnam, Singapore, Thailand en de Filipijnen.