[Dit artikel is geüpdatet] Indonesië heeft er sinds kort drie nieuwe provincies bij. De nieuwe provincies liggen in de meest oostelijke regio van het land. 


Het Indonesische parlement heeft donderdag (30/6/2022) een wetsvoorstel aangenomen waarmee de opsplitsing van Papoea in vijf provincies een feit werd. De meest oostelijke regio van Indonesië was eerder onderverdeeld in de provincies Papua en West-Papua, maar zal onder de huidige wetgeving opgesplitst worden in vijf provincies.


West-Papua blijft zoals het was, terwijl de provincie Papua wordt opgesplitst in Papua Selatan (Zuid-Papua), Papua Tengah (Centraal-Papua), Papua Pegunungan (Papua Bergen) en Zuidwest Papua (Papua Barat Daya). 


Update: Laatstgenoemde provincie is er sinds 17 november 2022 bijgekomen.


Volgens de Indonesische regering zal deze stap bijdragen aan het versnellen van de ontwikkeling in de hulpbronnenrijke regio, die tegelijkertijd ook een van de armste regio’s is in het land. Het doel van de opsplitising van de provincie Papua is om het welzijn van de bevolking in het gebied, en in het bijzonder de inheemse bevolking van Papua, te vergroten. 


Kritiek


Het wetsvoorstel stuitte echter op veel kritiek. In verscheidene steden in de regio, zoals in Jayapura, Wamena, Timika en Nabire, zijn duizenden mensen de straat opgegaan om vreedzaam te protesteren tegen het besluit van het Indonesische parlement. Zij zien de opsplitsing van Papua als een bedreiging voor de speciale autonomie in het gebied die sinds 2001 van kracht is. 


Met deze speciale autonomie kreeg de lokale bevolking meer zeggenschap over hun natuurlijke hulpbronnen en over hoe zij werd bestuurd. Tegelijkertijd bleef het gebied onderdeel van Indonesië. Twee jaar later, in 2003, werd de regio opgesplitst in de provincies Papua en West-Papua. 


Onafhankelijkheidswens


Door de lokale bevolking werd de Speciale Autonomiewet echter gezien als middel om de onafhankelijkheidswens te sussen. In de regio is immers een decennialange onafhankelijkheidsstrijd aan de gang. Separatisten in de provincie West-Papua zeggen dat hun strijd in de afgelegen regio legitiem is aangezien de voormalige koloniale machthebber Nederland aan Papua de onafhankelijkheid had beloofd voordat de regio in 1963 door Indonesië werd geannexeerd. 


Indonesië daarentegen beschouwt Papua als grondgebied van de Indonesische Republiek en baseert zich daarbij op de uitslag van het referendum in 1969 waarbij de bevolking van Papua unaniem stemde voor aansluiting bij Indonesië.


Escalatie van geweld


Mensenrechtenorganisaties zeggen dat er de afgelopen jaren sprake is van een toename van conflicten tussen Indonesische veiligheidstroepen en onafhankelijkheidsstrijders. Zij zijn verontrust over de escalatie van geweld en de toegenomen hoeveelheid arrestaties.


Critici vrezen dat de opsplitsing van de regio de spanningen in de onrustige regio verder zou kunnen aanwakkeren. Zij waarschuwen voor verslechtering van de mensenrechtensituatie door de komst van nog meer veiligheidstroepen. 


Met de toevoeging van de provincies Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan en Papua Barat Daya beschikt Indonesië nu over in totaal 38 provincies. 

Laatste update: 22 november 2022, 13.03 uur