Indonesië heeft 43 Indonesiërs die vastzitten in oorlogsgebied geëvacueerd naar de Indonesische ambassade in de Soedanese hoofdstad Khartoum. Uit overheidsgegevens blijkt dat er 1209 Indonesiërs in Soedan verblijven. Velen van hen zijn studenten die een studie volgen in Khartoum.  


Tijdens een persconferentie op donderdag 20 april 2023 maakte minister Retno Marsudi van Buitenlandse Zaken bekend dat Indonesië hard werkt aan de voorbereidingen van de evacuatie van Indonesische burgers terwijl gezocht wordt naar het juiste moment om mensen daadwerkelijk te kunnen evacueren. ‘Veiligheid heeft onze hoogste prioriteit’, aldus Marsudi zoals geciteerd door persbureau Antara


Op 15 april 2023 braken er zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in Khartoum. Maar ook buiten de Soedanese hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten, ondanks een eenzijdig aangekondigd staakt-het-vuren. Het conflict heeft het voor landen moeilijk gemaakt hun burgers uit Khartoum te evacueren. 


Humanitaire pauze


Minister Marsudi zegt dat de veiligheidssituatie in het land steeds verder verslechtert. Er zijn tot nu toe zeker 300 doden gevallen en meer dan 3000 personen zijn gewond geraakt. 


De minister benadrukt dat er dringend een humanitaire pauze moet komen. Het inlassen van een gevechtspauze is van cruciaal belang, zegt Marsudi, want zonder gevechtspauze is het moeilijk om mensen te evacueren en humanitaire hulp te verlenen. 


Blijf binnen


De Indonesische ambassade heeft niet lang na het uitbreken van de gevechten contact gelegd met burgers en maatschappelijke organisaties om de huidige stand van zaken en de veiligheidsmaatregelen toe te lichten. Burgers worden opgeroepen kalm te blijven en niet de straat op te gaan. 


De Indonesische regering zal er volgens minister Marsudi alles aan doen bescherming te bieden aan Indonesiërs die in Soedan verblijven.