De Indonesische regering heeft een nieuw visum gelanceerd waarmee de Indonesische diaspora langere tijd in het land kan verblijven. Het nieuwe visum (Visa Diaspora) maakt het ex-Indonesiërs mogelijk een verblijf van vijf of tien jaar in Indonesië aan te vragen. 


Voor wie?


In het persbericht van de Indonesische immigratiedienst staat niet beschreven wat er onder Indonesische diaspora wordt verstaan. Maar, op de website van het Indonesische persbureau Antara staat het volgende: 


'Visa Diaspora is bedoeld voor de Indonesische diaspora, d.w.z. diegenen die ooit het Indonesische staatsburgerschap hebben gehad, in Indonesië zijn geboren, of van Indonesische afkomst zijn, maar nu een vreemde nationaliteit hebben en in het buitenland verblijven.'


Descendant of ex-Indonesian


Kijken we op de website van de Indonesische immigratiedienst dan zien we dat aanvragers van Visa Diaspora kunnen aangeven of zij 'descendant' of 'ex-Indonesian' zijn. 


Een 'descendant' is volgens de immigratiedienst 'een persoon van wie de ouder of grootouder Indonesisch was maar de nationaliteit van een ander land heeft verworven'. 


Een 'ex-Indonesian' is volgens de immigratiedienst 'een persoon die Indonesiër was maar het staatsburgerschap van een ander land heeft verworven'. 


Verbondenheid met Indonesië 


De Indonesische immigratiedienst zegt ook dat het nieuwe visum in het leven is geroepen om tegemoet te komen aan de wensen van de Indonesische diaspora om een bijdrage te leveren aan de economie van Indonesië. 


'Ze voelen dat ons thuisland ook hun thuis is waar ze iets kunnen doen. Er is dus een gevoel van verbondenheid met Indonesië', aldus directeur-generaal Silmy Karim van immigratiezaken die eraan toevoegt dat het aanvragen van een diasporavisum heel makkelijk is. 


Het hele proces verloopt via de officiële website van de Indonesische immigratiedienst voor online visumaanvragen: evisa.imigrasi.go.id. Aanvragers van een Visa Diaspora hebben geen sponsor nodig. En, is de aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt de aanvrager meteen een elektronische vergunning voor beperkt verblijf (e-ITAS).


Voorwaarden


De kosten voor de aanvraag van een diasporavisum bedragen 12 miljoen rupiah. De aanvrager dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Wij noemen hieronder de belangrijkste. 


De aanvrager dient in het bezit te zijn van: 

  • Een paspoort dat nog minimaal 12 maanden geldig is;
  • Bewijs dat hij/zij financieel toereikend is gedurende het verblijf in Indonesië;
  • Een verbintenisverklaring die binnen 90 dagen na aankomst dient te zijn overhandigd waarin de aanvrager toezegt een aankoop te zullen doen van Indonesische staatsobligaties/aandelen/beleggingsfondsen in beursgenoteerde bedrijven in Indonesië, of een inleg te zullen doen in een spaar- of depositorekening ter waarde van US$35.000 (vijfendertigduizend US dollar);
  • Documenten waaruit blijkt dat de aanvrager ooit een Indonesisch staatsburger was of eerstegraads- of tweedegraadsbloedverwant is van een (ex-)Indonesiër, zoals een identiteitskaart, geboorteakte, gezinskaart, huwelijksakte of een Indonesisch paspoort. 


Uit gegevens van de Indonesische overheid blijkt dat de Indonesische diaspora, naar schatting zo'n 6 miljoen mensen, verspreid is over 18 landen wereldwijd. Ook in Nederland woont een grote groep mensen met Indonesische wortels.