Indonesië, 's werelds grootste producent en exporteur van palmolie, gaat naar verwachting 200 duizend hectare oliepalmplantages vervangen door bos. Het gaat om plantages op land dat is aangemerkt als beschermd bosgebied. 


Deadline


Volgens een in 2020 vastgestelde regelgeving moeten eigenaren van oliepalmplantages die zijn aangelegd in bosgebied vóór 2 november 2023 documenten indienen en een boete betalen om daar oliepalmen te mogen blijven planten. 


Reuters schrijft dat milieugroepen dit een controversiële maatregel vinden. Want zeggen zij, de regelgeving stelt eigenaren van oliepalmplantages in staat door te gaan met de aanleg van plantages in bosgebied. 


Boete


Indonesië heeft op dit moment zo'n 17 miljoen hectare oliepalmplantages, waarvan 3,3 miljoen hectare in bosgebied. Eigenaren van palmolieplantages in aangewezen productiebossen mogen daar hun gewassen blijven verbouwen na het betalen van een boete. Plantages die zijn aangelegd in beschermd bosgebied moeten aan de Indonesische overheid worden overgedragen voor herbebossing. Geschat wordt dat zeker 200 duizend hectare land aan de regering wordt overgedragen.


Tegen bedrijven die na de deadline van 2 november 2023 illegaal oliepalmen verbouwen, worden juridische stappen ondernomen. Uit een rapport van Greenpeace en TheTreeMap uit 2021 blijkt dat 20 procent van de oliepalmen in Indonesië illegaal worden verbouwd in beschermd bosgebied en andere natuurgebieden.