Het Indonesische ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie heeft bekendgemaakt dat elf regionale talen in Indonesië zijn uitgestorven. Het gaat om talen die voornamelijk in het oostelijke deel van Indonesië werden gesproken, zoals in de Molukken. 


Molukken en Papua


Een taal is uitgestorven als er niet langer sprekers meer zijn die de taal kunnen doorgeven aan volgende generaties. De elf uitgestorven regionale talen werden voornamelijk gesproken in het oostelijke deel van de Indonesische archipel. Het gaat om de volgende talen


 1. Tandia (West-Papua)
 2. Mawes (Papua)
 3. Kajeli (Kayeli, Molukken)
 4. Piru (Molukken)
 5. Moksela (Molukken)
 6. Palumata (Molukken)
 7. Ternateno (Noord-Molukken)
 8. Hukumina (Molukken)
 9. Hoti (Molukken)
 10. Serua (Molukken)
 11. Nila (Molukken)


Het oostelijke deel van Indonesië telt weliswaar veel regionale talen, echter, de bevolking in dat deel van de archipel is dunner bevolkt dan in het westelijke deel van Indonesië dat relatief weinig regionale talen kent maar dichter bevolkt is. 


Van 'veilig' tot 'kritisch'


Er zijn volgens het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie 24 regionale talen die nog als 'veilig' kunnen worden bestempeld. Een taal die als veilig wordt beschouwd, wordt nog steeds gebruikt door alle volwassenen en kinderen in een bepaalde etnische groep. 


Negentien regionale talen worden door het ministerie geclassificeerd als 'kwetsbaar'. Een kwetsbare taal wordt nog steeds gebruikt door alle kinderen en volwassenen in een bepaalde etnische groep, echter, het aantal sprekers van de taal is relatief klein. Bij drie talen is er sprake van een achteruitgang in het gebruik ervan. 


Vijfentwintig regionale talen worden met uitsterven bedreigd. Dat houdt in dat een meerderheid van de sprekers van 20 jaar en ouder én de oudere generatie de taal niet onderling spreekt of tegen kinderen. Dan zijn er nog vijf regionale talen die worden geclassificeerd als 'kritisch'. Er is sprake van een 'kritische taal' als de taal alleen nog wordt gesproken door sprekers van 40 jaar en ouder. Het gaat om een zeer klein aantal sprekers. 


Globalisering en modernisering


Het Indonesische ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie schrijft de achteruitgang in het gebruik van regionale talen toe aan het afnemende aantal sprekers van die talen. Een aantal factoren speelt hierbij een rol, waaronder immigratie, gemengde huwelijken, globalisering en modernisering. 


De jongere generatie leert liever een of meerdere vreemde talen om niet achter te blijven op de internationale trends. 'Kinderen leren op de kleuterschool Engels in plaats van hun regionale taal, terwijl het behoud en het doorgeven van de moedertaal aan toekomstige generaties cruciaal is', aldus een woordvoerder van het ministerie. 


Indonesië telt 718 regionale talen (exclusief dialecten en subdialecten). Dat blijkt uit een onderzoek  van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, Onderzoek en Technologie uitgevoerd tussen 1991-2019.