Front Pembela Islam (FPI), het Islamitische Verdedigersfront, is sinds eind december 2020 opgenomen in de lijst van verboden organisaties. Alle activiteiten van de militante moslimorganisatie zijn niet meer toegestaan. Ook het gebruik van FPI-symbolen en attributen is verboden. 


Volgens coördinerend minister Mahfud MD van Politieke, Juridische en Veiligheidszaken heeft FPI sinds juni 2019 technisch gezien geen bestaansrecht meer vanwege een verlopen vergunning die de Indonesische regering weigerde te verlengen. Desondanks bleef FPI onwettig activiteiten uitvoeren. 


In strijd met Pancasila


Onderminister Edward Omar Sharif Hiariej van Justitie en Mensenrechten zei dat het besluit om FPI te verbieden te maken heeft met het feit dat tientallen leden of ex-leden van deze moslimorganisatie veroordeeld zijn wegens terrorisme en omdat de FPI in strijd is met de staatsideologie van Indonesië, Pancasila, die de nadruk legt op eenheid en verscheidenheid.


Op dezelfde dag van de bekendmaking van het verbod op FPI, heeft een aantal ex-leiders de oprichting van een nieuwe organisatie aangekondigd: Front Persatuan Islam (Islamitisch Eenheidsfront) met dezelfde acroniem. 


Uitnodiging tot verhoor


Het verbod op de moslimorganisatie volgt op de terugkeer van FPI-leider Rizieq Shihab die na drie jaar in Soedie-Arabië te hebben verbleven, in november 2020 terugkeerde naar Indonesië waar hij werd opgewacht door duizenden aanhangers. 


Rizieq Shihab negeerde herhaaldelijke uitnodigingen van de politie tot verhoor in verband met het overtreden van de geldende Covid-19 protocollen door evenementen te organiseren die werden bijgewoond door grote menigten. Ook kreeg hij een uitnodiging tot verhoor in verband met een politieachtervolging op de tolweg begin december 2020 waarbij zes FPI-leden door de politie werden doodgeschoten. 


Een maand na zijn aankomst in Indonesië, gaf de 55-jarige geestelijke zichzelf uiteindelijk aan. Rizieq Shihab werd onmiddellijk gearresteerd en zit nog steeds vast. 


Burgerwachtgroep


FPI werd in 1998 opgericht en zette zichzelf neer als een burgerwachtgroep en ‘bewaker van de moraal’, waarbij de organisatie verscheidene razzia’s hield in bars en nachtclubs in Indonesië. 


FPI kreeg in 2016 politieke bekendheid toen Rizieq Shihab massaprotesten organiseerde die leidden tot de veroordeling van de toenmalige christelijke gouverneur van Jakarta, Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama wegens godslastering. 


Het jaar daarop vertrok Rizieq Shihab naar Mekka voor de jaarlijkste pelgrimstocht, terwijl hij op hetzelfde moment in eigen land werd aangemerkt als verdachte in onder meer een pornografiezaak. Ook werd hij beschuldigd van het beledigen van de Pancasila. Hij keerde pas drie jaar later terug naar Indonesië. 


Foto: Kemenko Polhukam