De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur van de Verenigde Naties (UNESCO) roept de Indonesische regering op alle infrastructuurprojecten voor de bouw van een toeristisch park op Rinca stop te zetten. Het eiland Rinca maakt deel uit van het Komodo Nationaal Park waar men bezig is met de realisatie van een ‘Jurassic Park’-achtige toeristische trekpleister. 

 

Uitzonderlijke universele waarde

 

UNESCO roept de Indonesische regering op de infrastructuurprojecten in het beschermde leefgebied van de komodovaraan tijdelijk te stoppen, schrijft UCA News. Volgens de VN-organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het gebied een uitzonderlijke universele waarde. 

 

De oproep werd gedaan tijdens de 44ste vergadering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO die plaatshad van 16 tot en met 31 juli 2021. De VN-organisatie verzoekt de Indonesische regering om met een herziene milieueffectrapportage te komen die zal worden beoordeeld door de Internationale Unie voor Natuurbescherming (IUCN). 

 

Biodiversiteit en ecosysteem

 

Minister Sandiaga Uno van Toerisme en Creatieve Economie zegt als reactie op de oproep van UNESCO dat het ecosysteem van de komodovaranen hoog in het vaandel staat bij de Indonesische regering. ‘Het uiteindelijke doel is om een Nationaal Park te creëren dat zodanig wordt beheerd zodat de biodiversiteit en het ecosysteem niet geschaad zullen worden’, aldus Uno zoals geciteerd door IDN Times

 

UNESCO uitte vorig jaar al zorgen over het ‘Jurassic Park’-project. De VN-organisatie schreef in een brief dat  Indonesië haar niet op de hoogte had gebracht van het project, terwijl het Komodo Nationaal Park deel uitmaakt van de Werelderfgoedlijst van UNESCO. 

 

Geronk van trucks en bouwmachines

 

Op het eiland Rinca wordt een immens park gebouwd. Bouwvakkers zijn daar met zware machines bezig aan de bouw van ‘Jurassic Park’, zoals het toeristische park ook wel genoemd wordt. Vorig jaar veroorzaakte een foto waarop te zien is hoe een laadtruck oog in oog staat met een komodovaraan, behoorlijk wat ophef onder het publiek. 

 

Milieuactivisten zetten vraagtekens bij het immense project. De bouwwerkzaamheden kunnen slecht uitpakken voor de natuur in het gebied, wat weer grote gevolgen kan hebben voor de komodovaraan en andere dieren die er leven. Ook zeggen milieuactivisten bang te zijn dat het geronk van de trucks en bouwmachines stress veroorzaakt bij de dieren.

 

Rinca, het leefgebied van zo’n 3000 komodovaranen, is een van de drie grote eilanden die deel uitmaken van het Komodo Nationaal Park.