Nu Indonesië langzaam aan het heropenen is na de zware tweede coronagolf eerder dit jaar, groeit de bezorgdheid om een mogelijke derde golf tijdens de kerstvakantie. Om dat te voorkomen, wordt heel Indonesië tussen Kerst en Nieuwjaar ingeschaald op risiconiveau 3. 

 

De tijdelijke maatregel duurt van 24 december 2021 tot 2 januari 2022 en houdt in dat de autoriteiten strenger gaan controleren op naleving van de coronamaatregelen die horen bij risiconiveau 3. Ook komt er een opschaling van bron- en contactopsporing, en wordt de bevolking opgeroepen hun woongebied tijdens Kerstmis en Nieuwjaar niet te verlaten, tenzij dat echt noodzakelijk is. 

 

Kerst


Wat betreft de vieringen rond Kerstmis en Nieuwjaar roept de regering kerken op kleinschalige vieringen te houden waarbij maximaal 50 procent van de plaatsen gebruikt kan worden. Kerken worden aangemoedigd hybride vieringen te organiseren.


Daarnaast dienen kerken een zogeheten Covid-19-taakgroep op te richten die gaat toezien op de naleving van de gezondheidsmaatregelen binnen de kerk. Bezoekers dienen gebruik te maken van de PeduliLindungi-app, waarbij alleen bezoekers met kleurcode groen en geel worden toegelaten. 

 

Nieuwjaar


Nieuwjaarsvieringen moeten zoveel mogelijk thuis in huiselijke kring worden gehouden om op die manier het ontstaan van grote menigten te voorkomen. Verder zijn de jaarlijkse nieuwjaarsparades en -processies verboden. 

 

De overdekte winkelcentra (mall) blijven operationeel, hetzij met een maximumcapaciteit van 50 procent. Hetzelfde geldt voor bioscopen. 


Risiconiveaus


Regio’s in Indonesië zijn ingedeeld in vier risiconiveaus waarbij niveau 4 het hoogste risiconiveau is. Op dit moment is geen enkele regio in het land ingeschaald op het hoogste risiconiveau. Per risiconiveau geldt een reeks coronamaatregelen voor onder meer kantoren, winkels, scholen en gebedshuizen. 


De Indonesische hoofdstad Jakarta staat momenteel ingeschaald op risiconiveau 1. Hier komt het 'normale' leven weer enigszins op gang.