Het voortbestaan van de orang-oetans in de oerwouden van Oost-Kalimantan is in gevaar door de aanleg van de nieuwe hoofdstad van Indonesië. Dat zeggen verschillende natuurbeschermingsorganisaties. 


De aanleg van de nieuwe hoofdstad en het verplaatsen van overheidsinstellingen inclusief de ambtenaren zal leiden tot veranderingen in landgebruik. Aan CNN zegt directeur Anton Nurcahyo van natuurorganisatie Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) dat er land zal moeten worden vrijgemaakt voor de bouw van woningen, kantoorgebouwen en voedselproductiecentra.


Dit heeft gevolgen voor het leefgebied van de orang-oetans. De regering heeft een aantal gebieden op Kalimantan aangewezen als veilige haven voor de Borneose orang-oetans die, samen met de Sumatraanse en de Tapanuli orang-oetans, op de IUCN rode lijst van bedreigde diersoorten staan. 


Slimme stad


Het leefgebied van de Borneose orang-oetan is de afgelopen decennia al flink gekrompen door houtkap, de aanleg van palmolieplantages en mijnbouw. Gevreesd wordt dat door de aanleg van de nieuwe hoofdstad het voortbestaan van de dieren nog verder in gevaar komt. 


De Indonesische regering heeft beloofd dat er geen beschermde bossen zullen worden aangetast voor het miljardenproject. De nieuwe hoofdstad, die overigens Nusantara gaat heten, wordt een zogeheten ‘smart city’ of  slimme stad met groene technologie én die tevens vriendelijk is voor het milieu.


Aan de lokale pers zei gouverneur Isran Noor van Oost-Kalimantan dat er bomen gekapt gaan worden om plaats te maken voor een 256 duizend hectare groot gebied. Hij geeft toe dat er een paar opofferingen gemaakt zullen moeten worden. Maar, voegde hij eraan toe, na voltooiing van het project zal het gebied beschikken over ten minste 70 procent groene ruimte.


Meer aandacht


BOS-directeur Nurcahyo hoopt dat door de verhuizing van de Indonesische hoofdstad naar Kalimantan er meer aandacht komt voor de situatie van de orang-oetans in het gebied wat op die manier tot meer inspanningen zal kunnen leiden voor natuurbehoud. Ondertussen blijven Nurcahyo en andere natuurbeschermers zich onvermoeibaar inzetten voor het behoud van de Borneose orang-oetans en hun leefgebied. 


De nieuwe hoofdstad van Indonesië komt te liggen in de regio’s Penajam Paser Utara en Kutai Kertanegara in de provincie Oost-Kalimantan. De bouw van de nieuwe hoofdstad is volgens de regering noodzakelijk omdat de huidige hoofdstad Jakarta overvol is. Jakarta kampt met veel problemen zoals verkeersopstoppingen, luchtvervuiling en overstromingen in het regenseizoen.