Houders van een Indonesisch paspoort zonder handtekeningveld, opgelet! Vraag je vanaf 10 oktober 2022 een visum aan voor Nederland, België of Luxemburg? Je paspoort moet voorzien zijn van je handtekening plus een endorsement stempel. 


Het laten plaatsen van een endorsement stempel geschiedt bij een van de kantoren van de immigratiedienst in Indonesië of bij een Indonesische vertegenwoordiging in het buitenland. 


Wat zegt Nederland over het Indonesische paspoort zonder handtekeningveld?

  • Een visumaanvraag die gedaan is op of na 10 oktober 2022 door houders van een Indonesisch paspoort zonder handtekeningveld wordt alleen goedgekeurd als het paspoort voorzien is van een handtekening van de paspoorthouder én een endorsement stempel van eerder genoemde instanties; 
  • Visumaanvragen met een Indonesisch paspoort zonder daarin de handtekening van de houder, waarvan de aanvraag is ingediend op of na 10 oktober 2022, worden afgewezen;
  • Reeds ingediende visumaanvragen door houders van een paspoort zonder daarin de handtekening van de houder, worden tijdens de transitieperiode, die op 10 oktober 2022 afloopt, gewoon nog verwerkt; 
  • Indien Nederland gedurende de transitieperiode een visum heeft afgegeven aan houders van een Indonesisch paspoort zonder daarin de handtekening van de houder, dan is dit visum alleen geldig in Schengenlanden die dit paspoort zonder beperkingen/voorwaarden erkennen;
  • Houders van een Indonesisch paspoort zonder handtekeningkolom die in Nederland verblijven, kunnen bij de Indonesische ambassade in Den Haag een afspraak maken voor het plaatsen van een handtekening in hun paspoort inclusief een endorsement stempel. 


Wat zegt de Indonesische ambassade in Den Haag over het Indonesische paspoort zonder handtekeningveld?


De Indonesische ambassade in Den Haag is daar kort en duidelijk over. Kom naar Den Haag en wij maken het voor je in orde! Maar, maak wel eerst online een afspraak via de www.indonesia.nl, neem bij je afspraak je paspoort mee. Alles is binnen 1 dag klaar, en er worden daarvoor geen kosten in rekening gebracht.  


Duitsland


Eerder stelde Duitsland al dezelfde voorwaarden voor visumaanvragen van houders van een Indonesisch paspoort zonder handtekeningkolom. 


De handtekening van de paspoorthouder dient geplaatst te worden op de pagina catatan pengesahan/Endorsements. De handtekening dient te worden gelegaliseerd door de Indonesische immigratieautoriteiten. Indonesiërs die buiten Indonesië verblijven, kunnen hun handtekening laten legaliseren door een Indonesische vertegenwoordiging in het land van verblijf. Het legaliseren gebeurt door middel van een zogeheten endorsement stempel. 


Legitiem reisdocument


Volgens het Indonesische Directoraat-generaal Immigratiezaken heeft Indonesië tussen 2019 en 2020 elektronische (én niet-elektronische) paspoorten zonder handtekeningveld uitgegeven. Dit uit efficiencyoverwegingen. 


Volgens Immigratiezaken is dit type paspoort een legitiem reisdocument dat geregistreerd staat bij ICAO PKD, een centrale database voor de uitwisseling van informatie die nodig is voor de authenticatie van elektronische machineleesbare reisdocumenten, zoals e-paspoorten en elektronische identiteitskaarten. 


Vanaf 2021 is het land echter weer afgestapt van het paspoort zonder handtekeningveld. Achterin het nieuwe paspoort is opnieuw ruimte gereserveerd voor het plaatsen van een handtekening.