Bezoekers van de Borobudur zullen meer moeten betalen voor een toegangskaartje. Voor lokale bezoekers geldt een entreeprijs vanaf 100.000 tot 150.000 rupiah per persoon. Buitenlandse toeristen betalen mogelijk 500.000 rupiah voor een toegangskaart. 


(1 euro is omgerekend ongeveer 16.200 rupiah, 10/2/2023)


Het is nog niet duidelijk wanneer de prijsverhoging ingaat. Daarover zijn de regering en het parkbeheer nog in discussie.


De nieuwe entreeprijzen zijn niet zo hoog als de tarieven die vorig jaar werden voorgesteld. In juli 2022 werd namelijk bekendgemaakt dat buitenlandse toeristen 100 USD en lokale toeristen 750 duizend rupiah zouden moeten gaan betalen voor een bezoek aan het boeddhistische tempelcomplex in Magelang, Midden-Java. Dat plan werd niet lang na de bekendmaking ervan tot nader order uitgesteld. 


Noodzakelijk


De Indonesische regering acht een prijsverhoging noodzakelijk om het aantal bezoekers te beperken omwille van het behoud van het historische bouwwerk. 


De afgelopen jaren werd menigmaal melding gemaakt van onverantwoord gedrag door bezoekers, met name op de achtste, negende en tiende etage van de tempel, zoals het zitten op of beklimmen van de stoepa’s, het rond laten slingeren van afval, en het plakken van kauwgom op stenen oppervlakken. Dit alles heeft nadelige gevolgen voor het tempelcomplex.


Speciale sandalen


Ook het zand onder het schoeisel van bezoekers kan schade aanrichten aan het tempelcomplex. Om verdere schade aan de tempel te beperken, zijn speciale sandalen in het leven te roepen die bezoekers moeten dragen om de tempel te mogen betreden. De productie van de sandalen komt te liggen in handen van de lokale bevolking woonachtig in de omgeving van de Borobudur wat het het micro-, klein-, en middenbedrijf ten goede zal komen. 


Ook worden lokale bewoners in te zetten voor het rondleiden van toeristen. Het inzetten van lokale bewoners draagt bij aan het creëren van werkgelegenheid. Tevens wordt bij hen een verantwoordelijkheidsgevoel gekweekt om een steentje bij te dragen aan het behoud van dit historische bouwwerk. 


Lokale bezoekers betalen nu nog 50.000 rupiah voor een toegangskaartje, terwijl voor buitenlandse toeristen een entreeprijs geldt van $25. Genoemde prijzen gelden voor volwassenen.