Sinds augustus vorig jaar telt Indonesië 15 bevestigde gevallen van mpox (eerder monkeypox of apenpokken genoemd). Alle patiënten zijn man en het merendeel van de besmettingen vond plaats via seksueel contact. Dat heeft het Indonesische ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt. 


Op dit moment liggen 14 patiënten in het ziekenhuis in quarantaine. Zij hebben de volgende (milde) symptomen: huiduitslag gepaard met koorts, gezwollen lymfeklieren, keelpijn, spierpijn en slikproblemen. Twaalf van hen komen uit Jakarta, de overige twee komen uit Tangerang, een satellietstad van Jakarta. 


Eerste geval


Mpox werd in augustus vorig jaar voor het eerst in Indonesië vastgesteld bij een 27-jarige man in de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij was net terug van een reis naar het buitenland. Enkele dagen na terugkeer in Indonesië, kreeg de man klachten die passen bij mpox zoals koorts, gezwollen lymfeklieren en uitslag met blaasjes op de huid. De man is reeds van het virus hersteld. 


In oktober dit jaar werd er echter opnieuw melding gemaakt van meerdere gevallen van mpox. 


Risicogroepen


Als reactie op het aantal stijgende gevallen van mpox zijn de gezondheidsautoriteiten in Jakarta een vaccinatiecampagne gestart. Er zijn op dit moment 1000 vaccins beschikbaar voor 477 mensen uit de risicogroepen (nauwe contacten en mensen met hiv). Zij krijgen twee doses met een interval van vier weken. 


Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat de ziekte zich niet zo snel verspreidt en dat patiënten meestal vanzelf herstellen. Indonesië heeft reeds verscheidene voorzorgsmaatregelen genomen, zoals het informeren van en het verlenen van hulp aan gezondheidsfaciliteiten bij de detectie, behandeling en zorg voor patiënten waarbij mpox is vastgesteld. Tevens vinden er controles plaats bij internationale toegangspoorten tot Indonesië.


Sinds november 2022 heet de ziekte geen apenpokken of monkeypox meer, maar mpox. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dit besloten, omdat de organisatie klachten kreeg dat de oude termen stigmatiserend en discriminerend waren.