Tijdens graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van het metronetwerk in Jakarta zijn verscheidene artefacten uit de Nederlandse tijd gevonden. Een heel bijzondere vondst is een gedeelte van een ondergronds waterleidingsysteem uit de 18de eeuw. 


Het gaat om drie parallel naast elkaar liggende terracotta buizen van zo’n 400 meter lang met daaromheen metselwerk van baksteen. De bakstenen voor het metselwerk werden speciaal vanuit Nederland naar Nederlands-Indië verscheept. 


Kasteel Batavia


Senior archeoloog professor Junus Satrio Atmodjo denkt dat de leidingen deel uitmaken van het watervoorzieningssysteem voor de bewoners van kasteel Batavia die voornamelijk uit Europeanen bestaan. Volgens de archeoloog woonden er zo’n 10.000 mensen binnen de muren van het kasteel. Al die mensen hadden schoon water nodig. Het waterleidingsysteem voorzag in die behoefte. 


De vondst van de waterleidingen werd bij toeval gedaan tijdens graafwerkzaamheden in de buurt van de Chinese wijk Glodok. Daar zijn momenteel werkzaamheden aan de gang voor de bouw van fase 2A van het MRT-project waarbij het bestaande metrolijn vanaf station Bundaran HI wordt doorgetrokken naar station Kota in het noorden van de hoofdstad. 


Professor Atmodjo hoopt ten zeerste dat de waterleidingen op de een of andere manier gered kunnen worden. Maar hij beseft ook heel goed dat de aanleg van de metrolijn door moet gaan. 


Andere voorwerpen


Dichtbij de locatie waar de terracotta buizen liggen, vonden archeologen ook een gedeelte van een brug die in de Nederlandse tijd gebruikt werd om de Kali Besar (kanaal) over te steken. De brug en de terracotta buizen liggen dichtbij een stuk tramrail van 800 meter lang die ook in het gebied werd gevonden. 


Eerder werden tijdens werkzaamheden aan de metrolijn ook al andere oude voorwerpen gevonden zoals keramische scherven uit de Qing-dynastie en uit de Nederlandse tijd, en munten uit Nederlands-Indië. Het plan is om de artefacten later voor het publiek tentoon te stellen.